Användarvillkor

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att följa dessa Användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Användarvillkor från tid till annan, och du bör därför regelbundet läsa denna sida för att se ändringar.

Barn

En del innehåll som är tillgängligt via våra webbplatser kan vara olämpligt för barn under en viss ålder.  Föräldrar och målsmän bör övervaka deras barns åtkomst till våra webbplatser, och i synnerhet deras användning av gemenskapsområden.

Immateriell egendom

Alla rättigheter till immateriell egendom i informationen och innehållet på våra webbplatser tillhör Hälsoillusionen eller dess licensgivare. Mycket av innehållet är skyddat av lagstiftning som täcker upphovsmannarätt, varumärken och annat. Om inte annat anges får det endast kopieras för din personliga användning. Innehållet får inte modifieras, uppföras, publiceras eller överföras till någon annan eller användas för något kommersiellt ändamål. Förutom i den utsträckning som gällande lagstiftning tillåter får du inte montera ner, dekompilera, dekonstruera eller på annat sätt bryta upp eller försöka att bryta upp krypteringen som skyddar innehållet.

Tillgänglighet

Våra webbplatser tillhandahålls ”som de är”. Då och då kan webbplatser vara otillgängliga eller kan påverkas av fel eller underhåll, eller av omständigheter utanför vår kontroll. Ingen garanti ges för kvaliteten, funktionen, tillgängligheten eller prestandan på våra webbplatser eller innehållet på webbplatserna. Vi förbehåller oss rätten att ändra, göra uppehåll i eller ta bort innehåll från våra webbplatser, att stänga av din registrering eller åtkomst till våra webbplatser, eller att upphöra med någon webbplats eller funktion på webbplats när som helst utan förvarning. Du ansvarar för avgifterna till din Internettjänstleverantör och alla andra avgifter förknippade med din användning av våra webbplatser.

Du får inte skada, störa eller hindra tillgången till våra webbplatser eller deras innehåll, eller göra någonting som kan skada deras funktion eller hindra någon annan persons tillgång till våra webbplatser eller deras innehåll. Du får inte använda webbplatserna eller deras innehåll på något sätt som är olagligt eller skadar Hälsoillusionen eller någon annan person.

Gemenskap

Du ansvarar helt för all text, video, audio, bilder, fotografier eller annat material eller innehåll som du tillhandahåller till våra webbplatser. Använd de tillgängliga gemenskapsverktygen på ett ansvarsfullt sätt. I synnerhet ska du inte posta innehåll som bryter mot lagen eller tredje parts rättigheter, eller som innehåller aktiviteter eller uttalanden som är diskriminerande, stötande, obscent eller nedsättande, eller kan verka stötande på grund av nationalitet, ras, kön, sexuell läggning, religion, troslära eller handikapp. Du får inte använda gemenskapsområdena för något affärsmässigt ändamål.

Du ger oss beständig, världstäckande, icke-exklusiv, royalty-fri och helt överlåtbar rätt att använda, kopiera, modifiera, publicera och visa allt innehåll som du postar eller laddar upp på våra webbplatser, och att infoga detta i annat arbete. Du frånsäger dig all moralisk rätt som du kan ha till detta innehåll.

Du förstår att vi inte övervakar allt användaralstrat innehåll på våra webbplatser och att vi inte har någon skyldighet att göra så. Vi förbehåller oss dock rätten att övervaka allt sådant innehåll och, utan förvarning, att redigera, radera eller ta bort innehåll som vi anser är olämpligt. De åsikter som uttrycks på webbplatsens gemenskapsområden kommer från medlemmar av allmänheten och uttrycker inte Hälsoillusionens, dess närstående bolags, licensgivare eller samarbetspartners åsikter. Om du anser att något innehåll bryter mot dessa regler ska du rapportera till oss med uppgifter om överträdelsen, användarnamnet på den ansvariga personen och i vilken del av webbplatsen det skett.

5. Länkar till andra webbplatser

Vi har inte godkänt eller kontrollerat någon tredje mans webbplatser som är länkade till våra webbplatser och vi ansvarar inte och är inte skyldiga på något sätt för deras innehåll. Om du använder sådana webbplatser från tredje part gör du det i enlighet med villkoren för sådana webbplatser.

Förbehåll

Hälsoillusionen ger ingen garanti att den information som finns på våra webbplatser är riktig, pålitlig eller fullständig. Till hela den utsträckning som lagen tillåter frånsäger sig Hälsoillusionen, våra närstående bolag och/eller licensgivare allt ansvar för förlust eller skada som du eller någon tredje part lider, vare sig direkt, indirekt, som sidoeffekt eller direkt följd, oavsett hur den uppstått, som följd av att du haft tillgång till och använt, eller inte haft tillgång till eller använt en av Hälsoillusionens webbplatser, inklusive förlust av information eller skada som uppstått från nerladdning av innehåll från våra webbplatser.

Du kan ha rättigheter såsom konsument som inte påverkas av dessa Användarvillkor. Om något av dessa Användarvillkor döms vara olagligt, ogiltigt eller ej kan göras gällande ska de återstående villkoren fortsätta att gälla med full kraft och effekt.