Integritetspolicy

Hälsoillusionen värnar om din integritet. Ditt besök på denna webbplats står under nedanstående villkor.

Genom att använda våra webbplatser ger du ditt samtycke till de integritetsprinciper som anges häri. Om du inte samtycker till våra integritetsprinciper, ska du inte använda vår webbplats eller service. Om vi gör några väsentliga ändringar i vårt sätt att använda dina personuppgifter, kommer vi att meddela dig genom att publicera ett tydligt tillkännagivande på våra sidor eller skicka dig ett e-postmeddelande enligt vårt gottfinnande.

Översikt

Hälsoillusionen respekterar och säkrar alla individers integritet som besöker vår webbplats. Denna integritetspolicy är ett formellt dokument som anger de uppgifter som kan samlas in om dig medan du använder Hälsoillusionen och hur sådana uppgifter kan användas. Denna policy förklarar även vad du ska göra om du inte vill att dina personuppgifter samlas in eller delas när du besöker webbplatsen Hälsoillusionen

Identifierande personuppgifter

Hälsoillusionen kommer inte att samla in några identifierande personuppgifter om dig (inklusive, men inte begränsat till, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, bankkonto- eller kreditkortsuppgifter eller varje kombination av uppgifter som kan användas för att identifiera dig, såsom födelsedag, postnummer och kön) såvida du inte förser oss med sådana uppgifter frivilligt.

Om du inte vill att identifierande personuppgifter om dig samlas in, ska du inte skicka sådana uppgifter till oss. Om du redan har skickat sådana uppgifter och vill att vi tar bort dem från våra register, var god kontakta oss. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att radera dina uppgifter från våra befintliga register.

När du förser oss med identifierande personuppgifter, kommer sådana uppgifter att samlas in endast av Hälsoillusionen och vara avsedda för användning endast av Hälsoillusionen. När identifierande personuppgifter begärs, kommer alltid alla frivilliga uppgifter, som inte är obligatoriska, att tydligt markeras som sådana. Vi kan använda identifierande personuppgifter på följande sätt, såvida inget annat anges: vi kan lagra och bearbeta sådana uppgifter för att bättre förstå dina behov och hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster; och vi kan använda sådana uppgifter för att kontakta dig. Insamlade ekonomiska uppgifter används för att kontrollera användarnas kvalifikationer för registrering samt för att debitera användaren för produkter och tjänster.

Hälsoillusionen kan använda sig av elektroniska nyhetsbrev för att nå alla eller en del av alla registrerade användare med hjälp av de insamlade e-postadresserna. Användare kan när som helst begära att bli borttagna från sådana utskickslistor genom att följa de instruktioner som ska ingå i alla sådana utskick.

Hälsoillusionen kan be om identifierande personuppgifter på särskilda sidor där användare kan kontakta Hälsoillusionen. Sådana uppgifter samlas in för att hjälpa oss att lösa ett specifikt problem som användaren har tagit upp och/eller göra det möjligt för oss att kontakta användaren med ett relevant svar.

Det finns ett begränsat antal situationer där vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra parter utan att först ha erhållit ditt samtycke: (1) när vi enligt lag beordras att göra så genom laga stämning eller domstolsorder; (2) om du bryter mot en överenskommelse med oss; (3) om vi misstänker att du kommer att skada egendom eller rättigheter tillhörande Hälsoillusionen eller Hälsoillusionens kunder; (4) för att, under tvingande omständigheter, skydda den fysiska säkerheten för Hälsoillusionen, dess anställda, dess användare eller allmänheten; (5) i samband med försäljning av alla eller väsentligen alla av bolagets tillgångar eller i samband med försäljning av en hel webbplats eller affärsdivision; eller (6) i syfte att bekräfta kreditkortsnummer för debitering av avgiftsbelagda tjänster.

Våra cookies

Din webbläsare erbjuder så kallade ”cookies”. Om du tillåter att cookies används, kommer dessa att lagra små mängder data på din dator beträffande ditt besök på vår webbplats. Cookies hjälper oss att se vilka delar av vårt innehåll du tycker bäst om. När du besöker våra webbplatser igen kan cookies göra det möjligt för oss att anpassa vårt innehåll till dina preferenser. Cookies ger oss dock ingen personlig information om dig såvida du inte specifikt ger oss ytterligare information.

Vi kan använda cookies för att:

* Leverera innehåll specifikt anpassat till dina intressen.
* Spåra antalet besökare på Hälsoillusionen

Vi använder inte cookies för att identifiera, bevaka eller spåra några identifierbara personuppgifter. Våra cookies innehåller inte i sig själva några identifierbara personuppgifter om dig. Vi kombinerar eller associerar inte vår cookie-information med några identifierbara personuppgifter som erhållits av oss eller från tredje parter.

Du har valmöjligheter även vad gäller cookies. Genom att modifiera preferenserna i din webbläsare kan du välja mellan att acceptera alla cookies, meddelas när en cookie sätts eller avvisa alla cookies. Observera dock att om du avvisar vissa eller alla cookies, kan möjligen din upplevelse på våra och andra webbplatser på World Wide Web bli ofullständig. Vissa webbplatser kräver cookies för att fungera, som exempelvis webbplatser med e-handelsfunktionalitet. Om du inte tillåter cookies, kommer du dessutom inte att kunna dra fördel av den personliga anpassning av innehåll som erbjuds av oss eller andra webbplatser på Internet.

E-post

Hälsoillusionen skickar inte oombedd e-post till icke-offentliga adresser eller till personer som har begärt att vi inte kontaktar dem. Vi skickar alla nyhetsbrev endast till aktiva medlemmar på webbplatsen. För att sluta erhålla e-post eller nyhetsbrev från Hälsoillusionen, följ antingen instruktionerna i själva e-postmeddelandet eller nyhetsbrevet eller skicka en begäran om att avsluta prenumerationen till kundtjänst.

Hälsoillusionen tolererar inte heller spam eller skräppost från partners som annonserar på vår webbplats. Spam eller skräppost från våra partners är inte tillåtet enligt vår policy för godtagbar användning. Vidare, enligt vår publicerade policy, om Hälsoillusionen får kännedom om att en kund eller partner bryter mot lagen eller denna policy för godtagbar användning, förbehåller sig Hälsoillusionen rätten att vidta disciplinära åtgärder enligt eget gottfinnande. Sådana disciplinära åtgärder kan omfatta: borttagning från våra servrar av filer som bryter mot vår policy för godtagbar användning, uteslutning av kunden från Hälsoillusionen-programmet, upphörande av Hälsoillusionen-tjänster, samt förverkande av alla provisioner.